Vážení rodiče, zde se dozvíte, co očekáváme od Vás.

Rodič ..........


..... ve vztahu k dítěti

 • Dává přednost dlouhodobému a zdravému sportovnímu vývoji dítěte před vlastními ambicemi.
 • Klade důraz na správnou životosprávu dětí, nechá řádně doléčit zranění, nemoci.
 • Zdůrazňuje vliv poctivého tréninku.
 • Nepřehlíží a neomlouvá prohřešky dítěte.
 • Odborné věci nechává na trenérovi.
 • Své dítě pochválí za jeho sportovní úsilí a vždy vyzdvihne, co se mu při pobytu na hřišti povedlo.

..... ve vztahu k trenérovi

 • Nikdy nezasahuje do činnosti trenéra při tréninku a utkání. Nevstupuje do prostoru střídaček a šaten, nevynucuje si zařazení svého dítěte do sestavy či na konkrétní post.
 • Nepostává u hřiště a nevolá k sobě hráče na radu.
 • Kdykoliv má právo dostat informaci o výkonnosti, chování, přístupu, nikoliv proč ten či onen hráč hraje nebo na jakém postu.
 • Pokřikování na tribuně nic nevyřeší a nikomu neprospěje.
 • Dětem nedává pokyny v rozporu s pokyny trenéra a nesnižuje jeho autoritu(myšleno mimo trénink a zápas, jelikož tam nezasahuje vůbec)
 • Výhrady řeší nejprve s hlavním trenérem, poté s vedením klubu.

..... ve vztahu ke klubu

 • Při utkáních dětem fandí a aktivně je povzbuzuje. Chce-li, aby děti hrály jako tým, měli by rodiče vystupovat také tak.
 • Na zápasech a turnajích nevystupuje tedy za sebe, ale jako rodič člena klubu-týmu FC Viktoria Plzeň.
 • Nepokřikuje na rozhodčí.
 •