Každý úspěšný sportovní klub má jasně nastavené vnitřní myšlení lidí, kteří v něm působí. Klub však nejsou jen trenéři, naopak klub z velké části tvoříte vy - rodiče, hráči, fanoušci. Je potřeba jasně sjednotit myšlení nás všech, protože jen tak jsme schopni posunout naše sportovní hranice. Začínat se musí u nejmladších, starého psa novým trikům nenaučíš. :-)

Filozofie

6 – 12 let (Hráč a míč)

 
 


Co chceme:
 

 • Získat srdce kluků pro fotbal - pozitivní emoce, radost ze zlepšování, soutěžení, fair play
 • U dětí je rozhodující počet naučených dovedností a radost ze hry  - NE vítezství a umístění.
 • Děti učíme hrát fotbal – každé věkové období má své úkoly – nechceme proces učení urychlovat na úkor kvality.  „ Zlatý věk motoriky – fotbalu“
 • Postupně zvyšujeme nároky na koncentraci a pozornost.
 • Důležitý je a nás zajímá individuální herní výkon, týmový je druhořadý.
 • Osvojení základních a základů individuální techniky
 • Hlavní orientace na obcházení soupeře různými(naučenými) způsoby.
 • Žádoucí pokyny:„kličkuj“, „dribluj“, „chtěj míč“, „veď míč“, „obejdi soupeře“
 • Nežádoucí pokyny:„nekličkuj“, „nevoď to“, „odkopni to“, „jednoduše“, „přeruš“
 • Naučené dovednosti co nejdříve vkládat do malých a "mini" her
 • Klíčové období v nácviku a zdokonalování dovedností(motivačně - diagnostické testíky)
 • Všestranný rozvoj - neděláme pouze fotbal!(gymnastika, atd.)
 • Rozvoj koordinačních, koordinačně běžeckých a rychlostně-silových schopností
 • Nadále stimulace koordinačních schopností.
 • Nácvik základních standartních situací(ne signály!!!!!!!!!!)
 • Naše hra začíná od brankaře po zemi – výkop zcela ojediněle. 
 • Základy taktického jednání.
Milí rodiče:
ANO -  fandit, podporovat a užívat si zlepšování smile
NE -  radit, řídit, koučovat, nakazovat, nadávat smile

 


Co znamená "Viktoria koncept"  podrobněji

 
 


Úkolem a snad i posláním nás, trenérů přípravek, je snaha o získání srdcí kluků pro fotbal, vzbuzování pozitivních emocí, radosti ze zlepšování se, soutěžení, uvědomování si sounáležitosti s kolektivem, smyslu pro fair-play ..

Ve spolupráci s Vámi, s rodiči, chceme vychovávat, nejen trénovat, komplexní mladé lidi, tzn. především nezklamat důvěru Vás, kteří nám svěřujete Vaše děti.

U dětí je rozhodující počet naučených dovedností a radost ze hry, NE vítězství za každou cenu, umístění. Výkon jednotlivce a celkový obraz hry je důležitější než výsledek. Nebojíme se porážek, učíme se je s pokorou přijímat, podněcují nás k ještě většímu tréninkovému úsilí !!

Děti učíme hrát fotbal, a protože každé věkové období má své úkoly, nechceme proces učení urychlovat na úkor kvality. V tréninku využíváme tzv. "Zlatý věk motoriky - fotbalu" ..

Postupně zvyšujeme nároky na koncentraci a pozornost hráčů.

Důležitý je a zajímá nás individuální (ne individualistický) herní výkon, týmový je druhořadý. Zároveň ale rozvíjíme týmového ducha, kolektivní myšlení. Klademe důraz na práci s míčem, přihrávku, udržení míče pod kontrolou, pohyb, tz. aktivní herní výkon.

Osvojení základních návyků a základů individuální techniky je hlavní prioritou. Hlavním cílem naší práce je orientace na obcházení soupeře různými (naučenými) způsoby, pokud možno v plné rychlosti za naprosté kontroly míče, tzn. rozvoj individuální techniky.

"Špičkoví hráči jsou špičkově technicky vybavení"

Naučené dovednosti vkládáme do malých a "mini" her.

Využíváme klíčového období v nácviku a zdokonalování dovedností (motivačně-diagnostické testíky)

Vedeme kluky v duchu všestranného rozvoje, tzn. neděláme jen fotbal. V rámci tréninku a stimulace koordinačních schopností pracujeme i na všeobecné obratnosti (gymnastika, základy úpolových sportů, tad.). Ve spolupráci s Vámi, rodiči, podporujeme další pohybové aktivity, jako jsou jízda na kole, plavání a další, přirozené formy pohybu.

V rámci tréninkových jednotek rozvíjíme koordinačních, koordinačně běžeckých a rychlostně-silových schopností se zaměřením především na rychlost.

Standartní situace se snažíme rozehrávat, necvičíme signály.

Naše hra začíná již od brankáře, po zemi, výkop od nás uvidíte zcela ojediněle.Všechny týmy FC Viktoria se prezentují hrou po zemi, od brankáře.

V rámci všeobecného rozvoje si všichni (skoro, výjimkou jsou povoleny) kluci vyzkouší většinu postů na všech stranách hřiště.

Herní posty nedělíme na obránce a útočníky, útočíme všichni, buď na branku soupeře, abychom ji ohrozili zakončením nebo na míč, abychom ho co možná nejrychleji získali pod svoji kontrolu.

Budeme objasňovat a postupně i vyžadovat zvládání základů taktického jednání jednotlivců, v závislosti na jednotlivých, konkrétních herních situacích. Zvládnutí specifických úkolů nižších kategoriích je základem úspěchu kategorií následných. Proto je pro náš klub každá věková kategorie hráčů důležitá.

Nesledujeme (a prosíme, nesledujte ani Vy) minutáž, tedy herní čas, jednotlivých hráčů. Snažíme se nastavit rovný systém pro všechny hráče. Nejdůležitější není čas na hřišti strávený, ale odvedený a předvedený výkon ... !!!

Snažíme se hráčům dát co možná nejlepší fotbalovou přípravu, ale požadujeme i správné, odpovídající a reprezentativní vystupování i mimo hřiště, kontrolujeme a vyžadujeme úspěšnost nejen na hřišti, ale i ve škole.

Vedeme hráče k umění přijmout konstruktivní kritiku, chápat její smysl, vedeme je k umění hledat možnosti ke zlepšování se.

Chceme vychovávat hráče pro první tým FC Viktoria, pro mezinárodní fotbal ... a naše práce s tímto týmem je prvním krůčkem k naplnění tohoto cíle.

 

Co od nás uslyšíte ?

Pokyny jako "kličkuj", "dribluj", "kombinuj", "obejdi" .. a mnoho dalších , pro Vás doposud neznámých výrazů.

Co od nás neuslyšíte ?

"Nekličkuj", "nevoď to", "odkopni", "přeruš" a další nežádoucí, nefotbalové pokyny.
 
Vezměte si, prosíme, k srdci následující:
Drazí dospělí, jsme velice rádi, že se na nás chodíte dívat, každý trénink, každý zápas, turnaj, je náš Velký den, den kdy chceme ukázat, co všechno jsme se již naučili. Každý z nás chce vyhrát, ale i kdyby se nám to nepovedlo, nic se přeci neděje. Pro nás je hlavní radost a prožitek ze hry. Nechte nás proto, prosíme, hrát, je to naše utkání, naše hra i naše chyba, kterou uděláme. Ale i ta nás může naučit něco nového. Proto Vás prosíme povzbuzujte nás, fanděte, ale neraďte, nekritizujte nás !!!